Kinematografia Europy Wschodniej – historia i perspektywy. Konferencja

Serdecznie zapraszamy Państwa
do udziału w
Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Kinematografia Europy Wschodniej – historia i perspektywy”

Celem konferencji jest przeanalizowanie najistotniejszych problemów, dotyczących rozwoju kinematografii w ZSRS, Rosji, Ukrainie, Białorusi, a także innych europejskich krajach dawnego bloku wschodniego. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczącego dziejów i perspektyw rozwoju kinematografii. W załączniku prezentujemy listę przykładowych sugerowanych przez nas zagadnień, jednocześnie jesteśmy otwarci na propozycje naszych uczestników. Mamy nadzieję, że udział w konferencji będzie stanowić cenną okazję do wzbogacenia swojej wiedzy i do wymiany refleksji na temat roli odgrywanej przez kino w życiu krajów Europy Wschodniej.

Miejsce i termin: Warszawa, 23-24 kwietnia 2020 r.
Termin zgłoszeń: 10 marca 2020 r.
Języki konferencji: polski i rosyjski.
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem działające przy Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów.
Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie formularza z załącznika (można też go pobrać ze strony
http://www.ir.uw.edu.pl/) oraz przesłanie go do 10 marca 2020 r. na adres:
skndiwzw@gmail.com
Strona konferencji na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/230656831259633/