50. Olimpiada Języka Rosyjskiego

50. OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

rok szkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w 50. edycji jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce.
Olimpiada Języka Rosyjskiego jest skierowana do uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły I stopnia.

Terminarz zawodów 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego
dla szkół Okręgu Śląskiego (woj. śląskie i opolskie)

Zawody I stopnia

(szkolne lub międzyszkolne)       –          część ustna: termin w gestii komisji szkolnej
                                                                                   lub międzyszkolnej
                                                                        część pisemna: 5 grudnia 2018 r., godz. 11.00

Zawody II stopnia (okręgowe)     –          2-3 marca 2019 roku w Sosnowcu

Zawody III stopnia (centralne)     –          13-14 kwietnia 2019 roku w Warszawie

Zawody I stopnia

Zawody I stopnia składają się z części ustnej i pisemnej i odbywają się przed komisją szkolną lub międzyszkolną, powołaną przez dyrektora szkoły (dyrektorów – w przypadku komisji międzyszkolnej).

Część ustna powinna obejmować wypowiedź ucznia na dowolny temat na podstawie przeczytanej w języku rosyjskim lektury, wykraczającej poza program nauczania w szkole (może to być wybrany przez ucznia utwór literatury pięknej lub materiały prasowe dotyczące tradycji i teraźniejszości kultury materialnej i duchowej Rosji oraz Polski). Część ustna ma być podstawą do dopuszczenia ucznia do części pisemnej, a zatem ją poprzedzać. O terminie przeprowadzenia części ustnej oraz dopuszczeniu ucznia do części pisemnej decyduje komisja szkolna lub międzyszkolna.

Część pisemna będzie miała formę testu leksykalno-gramatycznego. Odbędzie się ona tego samego dnia we wszystkich szkołach Okręgu. Testy zostaną przesłane przez Śląski Komitet Okręgowy OJR na adresy szkół po otrzymaniu od nich zgłoszenia. Przesłana zostanie również instrukcja dla nauczycieli dotycząca sposobu przeprowadzania i oceny etapu szkolnego oraz warunki kwalifikacji do zawodów okręgowych.

Uprzejmie prosimy Dyrekcję szkoły/nauczycieli języka rosyjskiego o przesyłanie zgłoszeń uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie (wzór zgłoszenia w załączeniu) na adres mailowy ojr.slask@gmail.com.

Ankiety uczestnika Olimpiady (do pobrania na stronie http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/?src=ankiet.html) prosimy przesłać na adres:

Śląski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
ul. gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec

Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 listopada 2018 roku.

Śląski Komitet Okręgowy OJR spośród najlepszych uczestników zawodów I stopnia wyłoni uczestników zawodów II stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/ (regulamin OJR, informator, tematyka oraz testy językowe z zawodów okręgowych z lat poprzednich, które mogą być pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ojr.slask@gmail.com lub gabriela.wilk@us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR

dr Gabriela Wilk