50. Olimpiada Języka Rosyjskiego. Eliminacje okręgowe

W dniach 2-3 marca 2019 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) jubileuszowej 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z 31 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

 

Harmonogram zawodów okręgowych 50. OJR w Okręgu Śląskim

2 marca 2019 roku (sobota)

  • rejestracja uczestników i losowanie miejsc – godz. 9.45, s. 0.1     
  • część pisemna             –          godz. 10.00, s. 0.1 
  • część ustna                 –          od godz. 13.30, s. 1.1, 1.2, 1.45

 3 marca 2019 roku (niedziela)

  •  ogłoszenie wyników –          godz. 12.00, s. 0.1

Na eliminacjach uczniowie muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

Zgodnie z Regulaminem OJR test pisemny na zawodach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jeden temat, wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu Głównego OJR www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

 

Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR

dr Gabriela Wilk