Польские ученые и студенты открывают для себя Россию. Relacja z udziału w projekcie

W dniach 7-15.12 doktoranci Intytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej mgr Anna Paszkowska i mgr Maciej Małek brali udział w projekcie Польские ученые и студенты открывают для себя Россию zorganizowanym przez Fundację „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”.  Jednym z najważniejszych punktów tego projektu był udział w II Rosyjsko-Polskiej i Polonistycznej Konferencji, mającej na celu dyskusję nad polsko-rosyjskimi relacjami w dziedzinie polityki, ekonomii, nauki, kultury i in. Na otwarciu konferencji wystąpili: rektor  Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, organizatora wydarzenia, A. Torkunow, Ambasador RP W. Marciniak, dyrektor ds. Naukowych Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk A. Czubarjan, a także J. Smoliński – prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Poza tym program projektu obejmował także elementy kulturalne. Nasi delegaci zwiedzili najważniejsze moskiewskie i petersburskie zabytki, takie jak: Kreml, Plac Czerwony, Sobór Chrystusa Zbawiciela, Galerię Trietiakowską, Muzeum Strzelców Moskiewskich, budynek Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa, a także budynek Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, Carskie Sioło, Krążownik Aurora i Sobór św. Izaaka.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fot. M. Małek, A. Paszkowska