Нургалиевские чтения-IХ: НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ ХХI СТОЛЕТИЯ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Relacja

25 lutego 2020 roku studenci, doktoranci i młodzi pracownicy Filologii Rosyjskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już kolejny wzięli udział w Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji młodych naukowców «Нургалиевские чтения-IХ: НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ ХХI СТОЛЕТИЯ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» organizowanej przez Katedrę Języka Rosyjskiego Eurazjatyckiego Uniwersytetu Państwowego w Nur-Sułtanie w Kazachstanie wspólnie z  Instytutem Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Kierunek – Filologia Rosyjska) oraz uniwersytetami z Rosji, Turcji i Rumunii. Współpraca naukowa z Uniwersytetem im. L. Gumilowa trwa już od 2016 roku i została zainicjowana przez prof. Kadiszę Nurgali oraz panie prof. Jolantę Lubochę-Kruglik i Oksanę Małysę. Jej efektem jest m.in. organizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz przygotowanie wspólnych monografii naukowych.

Zorganizowana w tym roku konferencja była nie tylko wspaniałą możliwością do przedstawienia wyników prowadzonych badań czy opublikowania artykułu w tomie, ale przede wszystkim do spotkania się z innymi rosyjskojęzycznymi młodymi naukowcami oraz zacieśniania więzi z nimi. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału następnej konferencji za rok.